Log-in
(!!) 12AU7WA=6189 Sylvania NOS 1960's (8.8/9.0ma)

(!!) 12AU7WA=6189 Sylvania NOS 1960's (8.8/9.0ma)

By Tube World

$ 27.99

1 low noise tube) 6189=12AU7WA Sylvania NOS 1960's

8.8ma Gm=2000

9.0ma Gm=2000

See more: vacuum tube
Scroll to top