Log-in
(Best Single) ECC34 Mullard NOS 1950's (10.1ma/10.2ma)

(Best Single) ECC34 Mullard NOS 1950's (10.1ma/10.2ma)

$ 379.99

1 platinum low noise tube) ECC34 Mullard gray plates NOS "D" getter halo 1950's reboxed (10.1ma/10.2ma) BEST SINGLE

typical operation:
(Vplate = 250V, Vgrid = -16V, Iplate = 10ma, Gm = 2200, Rplate = 5.2K, Mu = 11.5)
(ECC32 Mu = 32, ECC34 Mu = 11.5)

 

 

See more: vacuum tube
Scroll to top