Log-in
12BE6 Telefunken Germany no diamond NOS 1969 (1.8ma)

12BE6 Telefunken Germany no diamond NOS 1969 (1.8ma)

By Tube World

$ 12.99

1 tube) 12BE6 Telefunken Germany NOS no diamond bottom but made in Ulm, Germany (Telefunken plant) U7209400=1969

1.8ma

Gm=1100

 

Good mA = 1.5-2.0ma

Good Gm = 900

 

 

 

 

 

See more: vacuum tube
Scroll to top