Log-in
(!!!) (BEST RCA PAIR) 807 RCA black plate NOS 1960 (61ma and 62ma)

(!!!) (BEST RCA PAIR) 807 RCA black plate NOS 1960 (61ma and 62ma)

$ 44.99

1 matched pair) 807 RCA black plate NOS (60-17=1960) same date codes

1 tube) 61ma Gm=5750

1 tube) 62ma Gm=5650

 

- TRON JUBILATE
- VTL
- HEATHKIT W-1

See more: vacuum tube
Scroll to top